Skip Navigation
 

nákupní řád


Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím internetového obchodu NapaSat se řídí platnou legislativou a níže uvedeným nákupním řádem .

Provozovatel obchodu:

NapaSat
Radek Večeřa
Pod Kalvárií 432
Napajedla 763 61
Ič - 74700944
tel.+420 608 861 990
email: info@napasat.cz


OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s nákupním řádem e-shopu.
Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní emailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu. Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nedorazí kopie objednávky na zadanou emailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.
Zákazník zodpovídá za správnost údajů uvedených při vyplnění objednávky. Dbejte na především na přesné uvedení fakturační a dodací adresy.


ZPŮSOB PLATBY

Zákazník má na výběr z následujících typů plateb:

Dobírka – platba při doručení zboží českou poštou na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.

Hotovost - platba při osobním převzetí zboží v naší provozovně. Po obdržení objednávky Vás budeme telefonicky kontaktovat a upřesníme s Vámi místo převzetí zboží.

NapaSat si vyhrazuje právo na změnu cen !


DORUčENÍ ZBOŽÍ


Zákazník má možnost zvolit si doručení prostřednictvím české pošty (Profi balík),nebo osobní odběr. Při volbě osobního odběru Vás budeme kontaktovat a dohodneme s Vámi místo předání zboží.
V případě poštovní služby bude zboží doručeno na fakturační, případně doručovací adresu, je-li tato zadána v objednávce, případně upřesněna zákazníkem před odesláním zboží). Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby.
Přepravné u obchodního balíku české pošty je 150 Kč (Koncový zákazník), u těžších a objemnějších zásilek bude přepravné sjednáváno individuálně dohodou mezi zákazníkem a dodavatelem. Při internetové objednávce zboží nad 5000,- Kč s DPH přepravné neúčtujeme (vyjímku tvoří objemné a nadměrně těžké zásilky, kde poštovné dohodneme individálně se zákazníkem).
Zasíláme zboží do maximální délky 2m. Při objednání zboží přesahující délku 2m je odběr zboží možný pouze osobně.


PŘEVZETÍ ZBOŽÍ


Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Při jákémkoliv poškození zásilky neprodleně sepište s dopravcem zápis o poškození zásilky. Pokud zjistíte mechanické nebo jiné poškození zásilky až po převzetí od dopravce, tak tuto skutečnost nahlaste přepravci nejpozději do 3 dnů - u později nahlášených reklamací zásilky nemusí být reklamace uznána. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout, či dopravce požádat o doručení další pracovní den a v mezidobí problém konzultovat s provozovatelem. V opačném případě se vystavuje nebezpečí zbytečných průtahu při řešení případného problému. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazník povinen neprodleně kontaktovat provozovatele internetového obchodu .
Nekompletnost zásilky je zákazník povinen reklamovat v den převzetí balíku, nejpozději pak následující pracovní den a to na tel.+420 608 861 990 . Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.


MOŽNOST VRÁCENÍ ZBOŽÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU


U zboží nakoupeného prostřednictvím e-shopu má zákazník nepodnikatel do 14 dnů od doručení zboží nárok na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené a ani nesmí nést žádné známky jeho používání.
Zboží musí být zabaleno v originálním balení ( včetně veškerého příslušenství a dokumentace ) a odesláno nejpozději 14. den od data doručení zákazníkovi na adresu provozovatele. Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána částka odpovídající plné kupní ceně zaplacené za zboží na jím udané číslo bankovního účtu, případně v hotovosti poštovní složenkou, či jinak na základě vzájemné dohody. Bezdůvodné vrácení zboží není možné při osobním odběru a zaplacení na některé z našich poboček.


REKLAMACE , ZÁRUKA


Záruka z případných vad na našem zboží se vztahuje výhradně na zboží řádně objednané a zaplacené. Uplatněna může být výhradně po dobu záruční doby, která ze zákona trvá 24 měsíců od zakoupení zboží, není-li výslovně sjednáno jinak. Podmínkou záruky je, aby kupující při uplatnění záruky předložil kopii daňového dokladu prodávajícího na dodané zboží a doklad o jeho zaplacení, případně záruční list, pokud byl součástí dodávky. Bez těchto dokladů nebude záruka uznána. Důkazní tíhu původu zboží nese plně kupující. Zboží musí být dodáno kompletní tak, jak bylo převzato od prodávajícího. Zboží je k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
Záruka se nevztahuje na poškození či nadměrné opotřebení zboží a dále na vady způsobené užíváním, neodbornou manipulací, nedodržením návodu k používání zboží, porušením obvyklých zásad užívání zboží. O druhu vady a postupu při uplatnění vady v záruční době rozhoduje vždy prodávající.

NapaSat - Radek Večeřa nehradí náklady spojené se zasláním vadného zboží k reklamaci. Reklamované zboží, které k nám bude zasláno na naše náklady nepřevezmeme. Vyřízená reklamace je zpět k zákazníkovi odeslána na náklady firmy NapaSat - Radek Večeřa. Náklady na neoprávněnou reklamaci včetně dopravy jsou účtovány zákazníkovi.


ADRESA PRO ZASLÁNÍ ZBOŽÍ K REKLAMACI:


NapaSat - servis
Radek Večeřa
Pod Kalvárií 432
Napajedla 763 61
tel. +420 608 861 990
email: servis@napasat.cz

Nezapomeňte uvést kontaktní adresu a telefon !!!

• zboží musí být v původním nepoškozeném obalu
• nesmí být použité
• musí být nepoškozené
• v případě satelitních a DVB-T přijímačů uznáme reklamaci jen u přístrojů s originálním firmwarem od výrobce daného produktu. Přístroje s jiným než oficiálním firmwarem nemusí být do opravy přijaty.
• musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)
• doklad o koupi
• zboží musí být zasláno doporučeně a pojištěné (zboží prosím nezasílejte na dobírku, nebude převzato).
• dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část.
• v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno v našem sídle
• dle zákona jsme oprávněni účtovat kupujícímu skutečné a doložitelné náklady spojené s vrácením zboží.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:


Internetový obchod NapaSat si váží Vaší důvěry a zavazuje se, že bude chránit Vaše data, která musela být uvedena při realizaci objednávky. Vaše data nebudou v žádném případě poskytnuta třetí osobě.
Vaše data mohou být využita pouze provozovatelem internetového obchodu Radkem Večeřou, a to pouze pro účely statistického zpracování a přímé komunikace se zákazníkem.
 
Tisk