Skip Navigation
 

GDPR


GDPR

Záznam o činnostech zpracování. čl. 30 odst1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Správce: Radek Večeřa Účely zpracování: Poskytování veřejné telekomunikační sítě. čl.6 odst. 1 pism b) GDPR - zpracování je nezbytné ke splnění smlouvy: Z důvodů fakturace a servisních zásahů. Zpracování údajů nezbytně nutné k plnění právní povinnosti. Kategorie osobních údajů: Jmeno, příjmení, bydliště, email, tel.. K údajům má přístup pouze oprávněná osoba. Výmaz osobních údajů: Účetní doklady podle zákona o účetnictví, ostatní hned po ukončení závazku. Smlouvy jsou vyhotoveny a ukládány v uzamčených prostorách bez přístupu veřejnosti. Přístup k datům v elektronické podobě je šifrován a zabezpečen hesly..

email: admin@napasat.cz
 
Tisk